Welkom bij Tax Reclaim B.V.!

Belasting betalen is nooit leuk, maar een noodzakelijk kwaad om alle voorzieningen in ons land te kunnen betalen. Uiteraard niet meer dan uw deel. Van de belasting die u in het buitenland betaalt ziet u vaak niets terug, u maakt als Nederlander geen gebruik van de meeste voorzieningen in dat land. Bovendien heeft u vaak recht op teruggaaf van belasting. Het is u alleen wel moeilijk gemaakt.

U heeft nog belasting te vorderen, en u wilt daarbij professionele hulp inschakelen. Welkom bij Tax Reclaim B.V.! Wij helpen u graag.

Tax Reclaim B.V. is een onderdeel van de DTA Group, een groep van vennootschappen die diensten verlenen op met name fiscaal terrein. Tax Reclaim B.V. specialiseert zich in het terugvragen van buitenlandse belastingen.

Contact
U kunt het beste per e-mail contact met ons opnemen. Ons algemene mailadres is info@tax-reclaim.nl. Wilt  u liever op een andere manier contact opnemen, dan kan dat natuurlijk ook. Onze gegevens zijn als volgt.

Tax Reclaim B.V.
Dreef 48
2012 HS Haarlem
Tel. 023 – 303 7440
KvK: 66046742

Werkwijze

Als u van onze diensten gebruik maakt wordt één van onze adviseurs uw contactpersoon. U zult informatie moeten aanleveren, waarna het proces in gang wordt gezet. Voor het terugvragen van buitenlandse dividendbelasting, kunt u hier per land lezen welke informatie van u nodig is. Voor de landen die hier nog niet bijstaan, kunt u deze informatie bij ons opvragen. Wij hebben in ieder geval een machtiging van u nodig.

Wanneer de formulieren gereed zijn voor verzending naar het betreffende land ontvangt u van ons bericht hierover en onze factuur. Wanneer deze betaling door ons is ontvangen zullen de formulieren verzonden worden naar het betreffende land. U ontvang een scan van de formulieren als bewijs. Wij versturen eenmaal per kwartaal de formulieren op naar het betreffende land en verifiëren daarna of de formulieren zijn aangekomen. Mocht u hier liever niet op willen wachten kunnen wij uw formulieren ook individueel versturen, maar dat leidt tot iets hogere kosten (zie hieronder). Wanneer het land overgaat tot betaling ontvangt u dit bedrag op uw eigen rekening. Let hierbij wel op dat het rekeningnummer wat u aan ons doorgeeft op het moment dat het betreffende land overgaat tot uitbetaling actief moet zijn. Wanneer het betreffende land overgaat tot uitbetaling is erg verschillend. Op dit moment duurt het ongeveer 1 jaar voor Duitsland, 3 jaar voor België en tot wel 5 jaar voor Italië. Helaas kunnen wij geen uitspraak doen op welke datum u het te ontvangen bedrag op de rekening zult ontvangen en wij zullen er in principe ook niet over gaan bellen of corresponderen met de desbetreffende buitenlandse belastingdienst daar dit geen zin heeft.

Tarieven
Voor het terugvragen van dividendbelasting uit standaardlanden voor inwoners van Nederland is de tariefstelling is € 115 per dividendregel inclusief verzendkosten. Dit mits u ermee akkoord gaat dat de formulieren meegaan met de gebruikelijke post die eens per kwartaal wordt verzonden. Als u wilt dat wij de formulieren zo snel mogelijk verzenden, dan zullen wij verzendkosten in rekening brengen van € 28 per land.

De standaardlanden zijn België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen. Let op dat voor Frankrijk medewerking van uw bank nodig is, en dat die niet altijd wordt verleend.

Wij garanderen niet dat de gevraagde teruggaaf na het eerste verzoek wordt verleend. In sommige gevallen vraagt de buitenlandse fiscus om extra informatie. Dit als extra controle op meestal de grotere terug te vorderen bedragen. Wanneer dit het geval is zullen wij contact met u opnemen over eventuele bijkomende kosten voordat wij het proces vervolgen. Hiervoor zijn de kosten minimaal € 135.

Alle onder “Tarieven” genoemde bedragen worden niet met btw verhoogd.

Wij kunnen u ook helpen als u geen inwoner bent van Nederland, of als u om een teruggaaf wilt verzoeken uit een ander land dan de hierboven genoemde standaardlanden. Wij zullen u op verzoek een vrijblijvende offerte toesturen, na ontvangst van uw gegevens zoals een overzicht van de door u ontvangen dividenden per land (aantal regels). Let op dat een verzoek om teruggaaf uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten veel duurder is dan een verzoek uit één van de standaardlanden.

Klachten
Wij gaan ervan uit dat wij u goed helpen, en dat u tevreden zult zijn over onze service. Indien u toch klachten heeft, dan kunt u die aan ons kenbaar maken op info@tax-reclaim.nl. Wij gaan hier serieus mee om om u te helpen en onze dienstverlening te verbeteren.

Wij zien ernaar uit om u te mogen helpen!