Dividendbelasting Duitsland Terugvragen

Verzoek om teruggave van Duitse bronbelasting op dividenden

Als u aandelen heeft in Duitse bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Duitse bedrijf Duitse dividendbelasting ingehouden. Het percentage is in 2015 26,375%. Omdat de Nederlandse overheid met de Duitse overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Duitse belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Duitse belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Duitse belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.

Aangezien het terugvragen van Duitse dividendbelasting een precies en tijdrovend proces is, helpen wij u hier graag bij tegen een redelijke vergoeding. Onze werkwijze en tarieven vindt u hier. Wij verzorgen ook graag uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor u, zodat u niets misloopt. U kunt hiervoor het beste per e-mail contact met ons opnemen via info@tax-reclaim.nl.

U kunt ook zelf de Duitse dividendbelasting terugvragen. Er is een deadline, dus doe dit op tijd. De deadline eindigt vier jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden Hieronder vindt u informatie over hoe u de Duitse dividendbelasting terugvraagt als particuliere Nederlandse aandeelhouder.

Teruggaafprocedure Duitse dividendbelasting voor Nederlandse particuliere aandeelhouders

Allereerst heeft u het formulier van de Duitse belastingdienst nodig waarmee u het verzoek kunt doen. U kunt dit hier downloaden. Wilt u zeker weten dat dit de meest recente versie is, dan kunt u het formulier “Claim for refund of German withholding taxes on dividends” (E-englisch) ook downloaden van de website van de Duitse belastingdienst.

Op pagina 1 van het formulier vinkt u het vakje voor “under the double Taxation Convention between the Federal Republic of Germany and” aan en vult u rechts naast deze tekst “the Netherlands” in. Bij “I.2” vult u, als u die al heeft omdat u eerder een teruggaafverzoek hebt gedaan, uw Duitse fiscale nummer in. In de drie vakken bij “I.3” vult u achtereenvolgens uw achternaam en voornaam, uw woonplaats en uw adres in.

Vervolgens vult u in de zes vakken bij “IV” achtereenvolgens uw achternaam en voornaam, uw woonplaats, uw adres, de naam en het adres van uw bank, uw bankrekeningnummer (IBAN) en de BIC-code in. Onder deze zes vakken vult u de plaats waar u het formulier zult ondertekenen alvast in. De datum van ondertekening wordt vanzelf ingevuld.

Op pagina 2 vult u de gegevens in van de door u ontvangen dividenden. Achtereenvolgens vult u in:

1.a         Euro;
1.b        Er zijn twee velden). De eerste voor het ISIN-nummer van de Duitse aandelen (indien bekend) en de andere voor het aantal aandelen of de nominale waarde ervan;
1.c         Het soort effect (normal shares), de naam en het adres van het bedrijf dat het dividend betaalt;
1.d        De dag waarop het dividend verschuldigd werd
1.e         Het bedrag van het bruto dividend;
1.f         het bedrag van de ingehouden dividendbelasting (26,375% van het bruto dividend)
1.g         Het bedrag van de teruggaaf dat u verzoekt (11,375% van het bruto dividend).

Voor elk dividend moet u  een bewijsstuk meesturen. U vult rechtsonder in het blauwe vak het aantal bijlagen in dat u meestuurt.

Vervolgens klikt u op “Übertrag” in het oranje vak onderaan de pagina. Het bedrag van de totale teruggaaf waarom u verzoekt wordt berekend en wordt automatisch zowel op pagina 2 als op pagina 1 vermeld.

Weet u niet zeker of u het document goed heeft ingevuld? Hier treft u een voorbeeld aan van de in te vullen pagina’s 1 en 2 van het document voor een in 2014 uitgekeerd dividend van Allianz.

U print het document nu dubbelzijdig uit en ondertekent het op pagina 1, 3 en 5 op de plekken naast de plaats en datum van ondertekening. Het document is nu klaar voor verzending naar de Nederlandse belastingdienst. Die zullen het document voorzien van een verklaring dat u in het betreffende jaar inderdaad in Nederland woonde. Het adres waaraan u de documenten kunt verzenden (niet vergeten uw BSN-nummer te vermelden in uw brief die u bijvoegt) is:

Belastingdienst Heerlen
Woonplaatsverklaringen
Postbus 2519
6401 DA HEERLEN

Na ontvangst van het document met de woonplaatsverklaring kunt u de eerste vier bladzijden van het document naar de Duitse belastingdienst versturen. U dient een bewijsstuk van elk ontvangen dividend bij te voegen. Een bankafschrift voldoet als de aandelen in bewaring liggen van een financiële instelling. Anders moet een certificaat van betaling van de Duitse bronbelasting worden bijgevoegd.

U kunt het document met de bewijsstukken verzenden naar:

Bundesamt für Finanzen
D-53221 Bonn
DEUTSCHLAND

Het duurt enkele maanden totdat de Duitse belastingdienst tot terugbetaling overgaat.

Let op: De informatie op deze website is niet als advies bedoeld en Tax Reclaim B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden op deze website die tot schade leiden. Als u een verzoek om teruggaaf doet, doet u dat op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.