Dividendbelasting België Terugvragen

Verzoek om teruggave van Belgische bronbelasting op dividenden

Als u aandelen heeft in Belgische bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Belgische bedrijf Belgische dividendbelasting ingehouden. Het percentage was in 2016 25% en is in 2017 gewijzigd naar 30%. Omdat de Nederlandse overheid met de Belgische overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Belgische belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Belgische belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Belgische belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.

Aangezien het terugvragen van Belgische dividendbelasting een precies en tijdrovend proces is, helpen wij u hier graag bij tegen een redelijke vergoeding. Onze werkwijze en tarieven vindt u hier. Wij verzorgen ook graag uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor u, zodat u niets misloopt. U kunt hiervoor het beste per e-mail contact met ons opnemen via info@tax-reclaim.nl.

U kunt ook zelf de Belgische dividendbelasting terugvragen. Er is een deadline, dus doe dit op tijd. De deadline eindigt drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden Hieronder vindt u informatie over hoe u de Belgische dividendbelasting terugvraagt als particuliere Nederlandse aandeelhouder.

Teruggaafprocedure Belgische dividendbelasting voor Nederlandse particuliere aandeelhouders

Allereerst heeft u het formulier van de Belgische belastingdienst nodig waarmee u het verzoek kunt doen. U kunt dit hier downloaden. Wilt u zeker weten dat dit de meest recente versie is, dan kunt u het formulier 276 DIV ook downloaden van de website van de Belgische belastingdienst.

Op pagina 1 van het vult u eerst op de stippellijn bij het cijfer (1) “Nederland” in. Dan bij I vult u de juridische naam, het geregistreerde adres en het btw-nummer in van de Belgische vennootschap.

Bij II vult u uw eigen gegevens in: Uw volledige naam, uw Nederlandse fiscale nummer en uw adres. Rechtsvorm laat u leeg. Bij aard en vorm van de aandelen vult u bij beursaandelen in: “Gewone beursaandelen, gedematerialiseerd op effectenrekening” (ervan uitgaande dat dit inderdaad zo is in uw geval).

Vervolgens vult u de datum van uitgifte van de aandelen, de datum van betaalbaarstelling, het couponnummer en het aantal coupons (het aantal aandelen dat u heeft) in. U vult dan het netto-dividend in per aandeel, en het totale nettodividend.

Onderaan de pagina vult u uw IBAN-nummer en de BIC-code van uw bank in, uw naam waarop ook de bankrekening is geopend en een omschrijving die de Belgische belastingdienst gebruikt bij de terugbetaling. Het resterende deel van de pagina (bij III) laat u leeg.

Op pagina 2 vult u bij 7.a.1 in dat u inwoner bent van Nederland. Bij 8 dateert en ondertekent u het formulier. In het omlijnde vak geeft u aan hoeveel en welke bijlagen u meestuurt. U dient altijd een bewijs van ontvangst van het dividend mee te zenden, bijvoorbeeld een bankafschrift. In sommige gevallen kan meer informatie gevraagd worden. De rest van de pagina laat u leeg.

Op pagina 3 berekent u de teruggaaf die u vraagt. Eerst vult u het totale nettodividend in. Dan vult u de breuk in waarmee u het bedrag van de teruggaaf mee heeft uitgerekend in (10/75) en het bedrag waar u recht op hebt (10/75 van het nettodividend). De rest van de pagina laat u leeg.

Pagina 4 laat u leeg. Pagina 5 vult u in zoals pagina 1 en pagina 6 als pagina 2.

Weet u niet zeker of u het document goed heeft ingevuld? Hier treft u een voorbeeld aan van de in te vullen pagina’s 1 tot en met 3 van het document voor een fictief uitgekeerd dividend.

Het formulier is nu klaar voor verzending naar de Nederlandse belastingdienst. Die zullen het document voorzien van een verklaring dat u in het betreffende jaar inderdaad in Nederland woonde. Het adres waaraan u de documenten kunt verzenden (niet vergeten uw BSN-nummer te vermelden in uw brief die u bijvoegt) is:

Belastingdienst Heerlen
Woonplaatsverklaringen
Postbus 2519
6401 DA HEERLEN

Na ontvangst van het document met de woonplaatsverklaring kunt u deze naar de Belgische belastingdienst versturen. U dient een bewijsstuk van elk ontvangen dividend bij te voegen. Een bankafschrift zou kunnen voldoen. Het is echter mogelijk dat om extra informatie wordt gevraagd.

U kunt het formulier met de bewijsstukken verzenden naar:

FINTO
CTK Brussel Buitenland
Roerende voorheffing
Kruidtuinlaan 50 bus 3429 (18e verdieping)
1000 Brussel
BELGIË

Het duurt zeer lang totdat de Belgische belastingdienst tot terugbetaling overgaat. Op dit moment duurt het meer dan een jaar voordat een teruggaaf wordt gedaan. Als gevraagd wordt aan de Belgische belastingdienst waarom het zo lang duurt, wordt enkel geantwoord dat er nog heel veel aanvragen zijn voordat die van u aan de beurt is.

Let op: De informatie op deze website is niet als advies bedoeld en Tax Reclaim B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden op deze website die tot schade leiden. Als u een verzoek om teruggaaf doet, doet u dat op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.