Benodigde informatie

Voor een verzoek om teruggaaf van buitenlandse dividendbelasting is informatie van u nodig. Per land is dit verschillend. Wij verzoeken u die per e-mail aan ons toe te sturen

België

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Het Nederlandse IBAN bankrekeningnummer dat op uw naam staat en waarop u de teruggaaf wilt ontvangen;
 • Uw huidige woonadres en eventueel uw woonadres als u in het jaar van ontvangst van het dividend op een ander adres woonde;
 • Als u bent vrijgesteld van het betalen van Nederlandse belasting over uw vermogen waartoe uw aandelen behoren, laat het ons dan weten;
 • De bankafschriften waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden;
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden. U dient op de machtiging met de hand de volgende woorden te schrijven: “Goed voor machtiging”.

Duitsland

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Het Nederlandse IBAN bankrekeningnummer dat op uw naam staat en waarop u de teruggaaf wilt ontvangen;
 • Uw huidige woonadres en eventueel uw woonadres als u in het jaar van ontvangst van het dividend op een ander adres woonde;
 • Als u bent vrijgesteld van het betalen van Nederlandse belasting over uw vermogen waartoe uw aandelen behoren, laat het ons dan weten;
 • De dividendnota’s waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden. Let op: Uw bank kan hiervoor kosten in rekening brengen
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden..

Frankrijk

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Het Nederlandse IBAN bankrekeningnummer dat op uw naam staat en waarop u de teruggaaf wilt ontvangen;
 • Uw huidige woonadres en eventueel uw woonadres als u in het jaar van ontvangst van het dividend op een ander adres woonde;
 • Als u bent vrijgesteld van het betalen van Nederlandse belasting over uw vermogen waartoe uw aandelen behoren, laat het ons dan weten;
 • De bankafschriften waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden;
 • De naam en het SIREN-nummer van de financiële instelling die optreedt als bewaarder (custodian) van uw Franse aandelen;
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden.

Let op: Voor een verzoek om teruggaaf van Franse dividendbelasting is medewerking nodig van uw financiële instelling.  Wij zien in de praktijk vaak dat die medewerking niet wordt verleend. Wij kunnen uw verzoek alleen voor u verzorgen als u deze medewerking wel krijgt. Als wij de formulieren op uw verzoek voor u opmaken en blijkt dat u de medewerking niet verkrijgt, is de factuur voor onze dienstverlening wel betaalbaar. De kosten voor de procedure voor het terugvragen van Franse dividendbelasting worden vooraf gefactureerd en dienen vooraf te worden betaald.

Zwitserland

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Het Nederlandse IBAN bankrekeningnummer dat op uw naam staat en waarop u de teruggaaf wilt ontvangen;
 • Uw huidige woonadres en eventueel uw woonadres als u in het jaar van ontvangst van het dividend op een ander adres woonde;
 • Als u bent vrijgesteld van het betalen van Nederlandse belasting over uw vermogen waartoe uw aandelen behoren, laat het ons dan weten;
 • De dividendnota’s en tax vouchers waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden (op te vragen bij uw bank, vaak tegen betaling);
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden.