Benodigde informatie

Voor een verzoek om teruggaaf van buitenlandse dividendbelasting is informatie van u nodig. Per land is dit verschillend. Wij verzoeken u die per e-mail aan ons toe te sturen

België

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Uw huidige woonadres;
 • Uw verklaring dat u in het jaar van betaling van het dividend normaal belastingplichtig was op basis van uw woonplaats in Nederland;
 • De bankafschriften waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden;
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden. Let op: uw handtekening moet u laten legaliseren door een notaris of uw gemeente. U dient op de machtiging met de hand de volgende woorden te schrijven: “Goed voor machtiging”.

Duitsland

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Uw huidige woonadres;
 • Uw verklaring dat u in het jaar van betaling van het dividend normaal belastingplichtig was op basis van uw woonplaats in Nederland;
 • De dividendnota’s waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden. Let op: Uw bank kan hiervoor kosten in rekening brengen. Soms is het mogelijk om de bankafschriften te gebruiken;
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden..

Frankrijk

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Uw huidige woonadres;
 • Uw verklaring dat u in het jaar van betaling van het dividend normaal belastingplichtig was op basis van uw woonplaats in Nederland;
 • De bankafschriften waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden;
 • De naam en het SIREN-nummer van de financiële instelling die optreedt als bewaarder (custodian) van uw Franse aandelen;
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden.

Let op: Voor een verzoek om teruggaaf van Franse dividendbelasting is medewerking nodig van uw financiële instelling.  Wij zien in de praktijk vaak dat die medewerking niet wordt verleend. Wij kunnen uw verzoek alleen voor u verzorgen als u deze medewerking wel krijgt.

Zwitserland

 • Een kopie van uw geldige paspoort;
 • Uw huidige woonadres;
 • Uw verklaring dat u in het jaar van betaling van het dividend normaal belastingplichtig was op basis van uw woonplaats in Nederland;
 • De dividendnota’s en tax vouchers waaruit blijkt op welke aandelen de dividenden zijn betaald en hoeveel dividendbelasting is ingehouden (op te vragen bij uw bank, vaak tegen betaling);
 • Een door u ingevulde en ondertekende machtiging die u hier kunt downloaden.