Dividendbelasting Frankrijk Terugvragen

Verzoek om teruggave van Franse bronbelasting op dividenden

Als u aandelen heeft in Franse bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Franse bedrijf Franse dividendbelasting ingehouden. Het percentage is in 2016 30%. Omdat de Nederlandse overheid met de Franse overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Franse belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Franse belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Franse belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.

Aangezien het terugvragen van Franse dividendbelasting een precies en tijdrovend proces is, helpen wij u hier graag bij tegen een redelijke vergoeding. Onze werkwijze en tarieven vindt u hier. Let op: Wij kunnen Franse dividendbelasting niet op basis van no cure no pay terugvragen, omdat de Franse procedure zich hiervoor niet leent. Als wij een formulier opmaken die u verzendt aan uw financiële instelling die dit dan verder dient te verwerken, dan sturen wij u vooraf een factuur voor onze dienstverlening. Die dient ook betaald te worden als gedurende het proces de benodigde medewerking van uw financiële instelling niet wordt verkregen, daar dat niet in onze macht ligt.

Wij verzorgen ook graag uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor u, zodat u niets misloopt. U kunt hiervoor het beste per e-mail contact met ons opnemen via info@tax-reclaim.nl.

U kunt ook zelf de Franse dividendbelasting terugvragen. Er is een deadline, dus doe dit op tijd. De deadline eindigt twee jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden Hieronder vindt u informatie over hoe u de Franse dividendbelasting terugvraagt als particuliere Nederlandse aandeelhouder.

Teruggaafprocedure Franse dividendbelasting voor Nederlandse particuliere aandeelhouders

Allereerst heeft u de formulieren van de Franse belastingdienst nodig waarmee u het verzoek kunt doen. U kunt de formulieren downloaden, ze hebben nummers 5000 en 5001. Wilt u zeker weten dat dit de meest recente versies zijn, dan kunt u de formulieren 5000 en 5001 ook downloaden van de website van de Franse belastingdienst.

Op pagina 1 van het formulier 5000 type u in het eerste veld “Nederland”. Later geeft u rechtsboven aan hoeveel bijlagen u meestuurt. U vinkt bij deel I de vakjes voor “Dividenden” en “Normale procedure” aan. Bij deel II vult u uw naam en adres is. Bij “Beroep” kunt u “Individual” invullen. Voor het overige laat u dit deel II leeg. Bij III dateert en ondertekent u het formulier alleen. U vult hier niets in. Bij deel IV vult u ook niets in.

Bij deel V hebt u gegevens nodig van uw financiële instelling. U kunt dit leeg laten als u dit formulier naar uw financiële instelling stuurt. Zij zullen dit dan invullen. Het is mogelijk dat uw financiële instelling geen medewerking verleent. U krijgt geen teruggaaf van de Franse belastingdienst als deze gegevens niet bekend zijn.

Delen VI, VII laat u leeg. Bij deel VIII vult u uw naam en bankrekeningnummer (IBAN-nummer en BIC-code) in. Daarna is formulier 5000 compleet.

Op formulier 5001 zet u linksboven eerst uw naam. Dan verklaart u dat u voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden als bedoeld in artikel 10 van het belastingverdrag tussen Frankrijk en Nederland en derhalve vult u het formulier als volgt in: vrijstelling van de bronbelasting / tariefverlaging tot 15% van de bronbelasting. U voorziet pagina 1 dan van een handtekening en een datum en plaats van ondertekening onderaan de pagina.

Op pagina 2 vult u in kolom 1 de juridische naam in van de Franse onderneming die de dividenden uitkeert. Dan in kolom 2 de datum van betaalbaarstelling van de dividenden, in kolom 3 het aantal effecten dat u heeft. Kolommen 4 en 5 laat u leeg. In kolom 6 noteert u het bedrag van het dividend per aandeel. In kolom 7 het totale bedrag van het brutodividend.

Als u het formulier gebruikt om naar uw financiële instelling te sturen, dan hoeft u de kolommen 8, 9, 10 en 11 niet in te vullen. U financiële instelling zal dit dan invullen. Het is mogelijk dat uw financiële instelling geen medewerking verleent.

Weet u niet zeker of u het document goed heeft ingevuld? Hier treft u een voorbeeld formulier 5000 en voorbeeld formulier 5001 aan die zijn ingevuld voor een in 2014 uitgekeerd dividend van Crédit Agricole.

De formulieren 5000 en 5001 zijn nu klaar voor verzending naar de Nederlandse belastingdienst. Die zullen het formulier 5000 voorzien van een verklaring dat u in het betreffende jaar inderdaad in Nederland woonde. Het adres waaraan u de documenten kunt verzenden (niet vergeten uw BSN-nummer te vermelden in uw brief die u bijvoegt) is:

Belastingdienst Heerlen
Woonplaatsverklaringen
Postbus 2519
6401 DA HEERLEN

Na ontvangst van de formulieren met de woonplaatsverklaring kunt u de pagina’s die bestemd zijn voor de buitenlandse belastingdienst (zoals linksboven op de formulieren aangegeven) naar uw financiële instelling sturen.

Zoals hierboven aangegeven is het mogelijk dat uw financiële instelling geen medewerking verleent.

Hoe lang het duurt voordat u de te veel ingehouden Franse dividendbelasting terug ontvangt, is afhankelijk van uw financiële instelling of de Franse belastingdienst.

Let op: De informatie op deze website is niet als advies bedoeld en Tax Reclaim B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden op deze website die tot schade leiden. Als u een verzoek om teruggaaf doet, doet u dat op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.