Dividendbelasting Zwitserland Terugvragen

Verzoek om teruggave van Zwitserse bronbelasting op dividenden

Als u aandelen heeft in Zwitserse bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Zwitserse bedrijf Zwitserse dividendbelasting ingehouden. Het percentage is in 2016 35%. Omdat de Nederlandse overheid met de Zwitserse overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Zwitserse belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Zwitserse belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Zwitserse belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting.

Aangezien het terugvragen van Zwitserse dividendbelasting een precies en tijdrovend proces is, helpen wij u hier graag bij tegen een redelijke vergoeding. Onze werkwijze en tarieven vindt u hier. Wij verzorgen ook graag uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting voor u, zodat u niets misloopt. U kunt hiervoor het beste per e-mail contact met ons opnemen via info@tax-reclaim.nl.

Het niet terug te vragen deel kunt u verrekenen met uw Nederlandse inkomstenbelasting

De resterende 15% die u niet bij de Zwitserse belastingdienst kunt terugvragen, kunt u verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. Dit doet u via uw aangifte inkomstenbelasting. Wij verzorgen graag deze aangifte voor u, zodat u niets misloopt.

U kunt ook zelf de Zwitserse dividendbelasting terugvragen. Er is een deadline, dus doe dit op tijd. De deadline eindigt drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de bronbelasting is ingehouden Hieronder vindt u informatie over hoe u de Zwitserse dividendbelasting terugvraagt als particuliere Nederlandse aandeelhouder.

Teruggaafprocedure Zwitserse dividendbelasting voor Nederlandse particuliere aandeelhouders

Allereerst heeft u het formulier van de Zwitserse belastingdienst nodig waarmee u het verzoek kunt doen. Het is een zogenaamde Snapform, waarvoor u een apart programma moet downloaden om dit te kunnen gebruiken. U kunt het te gebruiken formulier 81 hier downloaden van de website van de Zwitserse belastingdienst. Daarnaast heeft u als uw aandelen op een Nederlandse effectenrekening staan een zogenaamd “tax voucher” nodig. Dit kunt u aanvragen bij uw financiële instelling. Zij kunnen hier kosten voor in rekening brengen.

Op pagina 1 van het formulier vinkt u het vakje rechtsboven aan met “Oui” om aan te geven dat het een eerste verzoek is. Dan geeft u de jaren aan waarvoor u om teruggaaf verzoek en uw contactgegevens, telefoonnummer en e-mail. Bij “bénéficiaire effectif des revenus” uw naam, adres, fiscaal nummer (BSN) en woonplaats aan. Daaronder het complete adres van uw bank en uw eigen bankgegevens.

In de volgende tabel vult u bij “aard van de beleggingen”de juridische naam in van de vennootschap die de dividenden uitkeert. U vult ook de datum van verkrijging en het aantal van de aandelen in. Vervolgens het bedrag per aandeel (in CHF), de betaaldatum en het brutodividend in vakje 6.

Onderaan de pagina vult u de plaats en datum van ondertekening in. Daaronder het aantal bijlagen en de aard daarvan die u meestuurt.

Op pagina 2 worden enkele vragen gesteld. Afhankelijk van de versie van het formulier, worden de volgende vragen gesteld, waarna u het antwoord ziet dat u waarschijnlijk kunt geven. Uiteraard dient u dit zelf na te gaan.

  • Bent u de uiteindelijke gerechtigde tot de dividenden? Ja/Oui
  • Hebt u de inkomsten voor eigen rekening ontvangen? Ja/Oui
  • Als u beide vragen bevestigend hebt beantwoord, laat u de volgende twee vragen open.
  • Bent u op het moment van de betaling inwoner op de plaats die u aan de voorzijde van het formulier hebt aangegeven? Ja/Oui. Zo niet, dan die u bij 9 aan te geven waar u toen woonde
  • Is dit een verzoek om teruggaaf van dividendbelasting die uit een erfenis voortkomt? Nee/Non. Als dit wel zo is, dient u details aan te leveren.
  • Bent u een trust? Nee/Non
  • Bent u een beleggingsinstelling of iets dergelijks? Nee/Non
  • Bent u een pensioenfonds? Vul bij a, b, c, d en e Nee/Non in.

U kunt nu op “Verifieer formulier” drukken om te zien of u iets vergeten bent in te vullen of er iets niet goed is ingevuld volgens het formulier zelf. Weet u niet zeker of u het document goed heeft ingevuld? Hier treft u een voorbeeld aan van een ingevuld formulier voor een in 2015 uitgekeerd dividend van Nestlé.

U print het document nu dubbelzijdig uit en ondertekent het. Het document is nu klaar voor verzending naar de Nederlandse belastingdienst. Die zullen het document voorzien van een verklaring dat u in het betreffende jaar inderdaad in Nederland woonde. Het adres waaraan u de documenten kunt verzenden (niet vergeten uw BSN-nummer te vermelden in uw brief die u bijvoegt) is:

Belastingdienst Heerlen
Woonplaatsverklaringen
Postbus 2519
6401 DA HEERLEN

Na ontvangst van het document met de woonplaatsverklaring kunt u het formulier naar de Zwitserse belastingdienst versturen. U dient een bewijsstuk van elk ontvangen dividend bij te voegen. Als u uw aandelen niet bij een Zwitserse bank heeft staan, dient u een tax voucher bij te voegen. Deze kunt u bij uw financiële instelling opvragen, die hiervoor vaak kosten in rekening brengen. In sommige gevallen wordt om extra informatie gevraagd.

U kunt het document met de bewijsstukken verzenden naar:

l’Administration Fédérale des Contributions
Eigerstrasse 65
3003 BERN
SUISSE

Het duurt drie tot zes maanden totdat de Zwitserse belastingdienst tot terugbetaling overgaat.

Let op: De informatie op deze website is niet als advies bedoeld en Tax Reclaim B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden op deze website die tot schade leiden. Als u een verzoek om teruggaaf doet, doet u dat op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid.